© - ACROTERI SL - Avís legal

AcroteriAcroteri és una innovadora empresa constructora on les nostres prioritats son la serietat, qualitat i la satisfacció del client amb una filosofia orientada a la bioconstrucció.

Després de molts anys d'experiència en el sector, hem après a respectar i a comprometre'ns amb el medi ambient, per la qual cosa i davant de tot, treballem amb una metodologia que implica l'ús eficient de l'energia i de l'aigua, els recursos i materials no perjudicials pel medi ambient, la correcta integració al medi i sobretot, procurar reduir els impactes mediambientals el màxim possible.

Tot i això, no oblidem que apostar per conceptes innovadors i sostenibles no implica reduir la qualitat de vida de les persones. Per tant, sempre creem espais preocupant-nos pels gustos i necessitats dels nostres clients.

Així doncs, davant la creació de qualsevol projecte, sigui rehabilitació o obra nova, comercial o particular, ens esforcem per a què el nostre compromís envers la gent i el medi siguin prioritaris, obtenint a la vegada, resultats moderns, pràctics, confortables i sostenibles.